Company profile

NEGELAP - Automatyka
PL-41-200 Sosnowiec (lskie), al. Mireckiego 22
Phone: +48-32-2995122
Fax: +48-32-2996269